Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho tỉnh Hải Dương.

Chuyển biến toàn diện và tích cực

thưa tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, Chương trình mục tiêu nhà nước xây dựng nông thôn mới bắt đầu triển khai ở Hải Dương từ năm 2011, thời khắc đó toàn tỉnh mới đạt bình quân 6,7 tiêu chí/xã, từ kết cấu hạ tầng, các mô hình phát triển sản xuất cho đến đời sống quần chúng khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 10 năm bền chí, cố kỉnh, quyết liệt phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và quần chúng trong tỉnh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng cổ vũ. gương mặt nông thôn đã có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế – xã hội được cải thiện, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch hăng hái, đời sống vật chất, ý thức của người dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, 100% các xã đã đạt chuẩn NTM; 43/178 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM gương mẫu. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong giai đoạn 2011 – 2021 tổng kinh phí để thực hành Chương trình trên địa bàn tỉnh là 58,4 nghìn tỷ đồng, kinh phí tương trợ từ nguồn ngân sách chỉ chiếm 20,1%, còn lại là nguồn vốn đóng góp của nhân dân và tương trợ của doanh nghiệp.

Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới (Nguồn: vtvgo.vn)

Từ năm 2015, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn y quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; 12/12 huyện, thị xã, thành thị đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch.

Sau hơn 10 năm thực hiện, kết cấu hạ tầng kinh tế, tầng lớp nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, ngày một đồng bộ, khang trang. phê duyệt cơ chế đầu tư đặc thù khuyến khích, vận động được người dân và cộng đồng dự hăng hái hơn vào xây dựng NTM. Nhiều tuyến đường đã có đầy đủ lề đường, rãnh thoát nước, đèn chiếu sáng, biển tên đường, biển báo giao thông… bảo đảm đạt chuẩn, nhiều nơi vượt chuẩn.

Hệ thống thủy lợi càng ngày càng hoàn thiện, các công trình được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ, theo hướng đa đích, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện 100% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh được tưới chủ động; hồ hết các huyện, đô thị, thị xã có vận dụng biện pháp tưới tiền tiến, tằn tiện nước cho cây trồng cạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng bẩm tại buổi Lễ.

Hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ các đề nghị quy định, phục vụ tốt nhu cầu sinh sản, kinh doanh và dân sinh. Tỷ lệ hộ sử dụng điện từ nguồn điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%.

Hệ thống trường các cấp được các địa phương đặc biệt chú trọng, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng. Đến nay, vơ các trường măng non, tiểu học, THCS trong tỉnh đều đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo tiêu chí nông thôn mới.

Tỷ lệ xã có đủ cơ sở vật chất văn hóa tăng nhanh. Hiện 100% các xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao; 100% số thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đã có bước phát triển cả về số lượng và quy mô, đa dạng về loại hình đáp ứng được nhu cầu của người dân nông thôn.

Hạ tầng viễn thông được đầu tư phát triển rộng khắp đến các thôn, xã trên địa bàn tỉnh. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai và kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã.

sinh sản nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; Tốc độ cơ giới hóa sinh sản tăng nhanh, giúp giảm tổn thất và hoài trong sinh sản. Nhiều mô hình liên kết trong sinh sản được hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Chương trình OCOP được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả hăng hái, hiện toàn tỉnh đã có 234 sản phẩm OCOP được chứng nhận, dự định đến năm 2025 có từ 250-300 sản phẩm được xác nhận.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được khai triển có hiệu quả và được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Năm 2022, thu nhập người dân nông thôn tăng 3,77 lần so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 đạt 1,69% (năm 2010 là 12,2%).

Hải Dương luôn đi đầu cả nước về phổ cập giáo dục; nhiều tiêu chí về chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ mầm non đạt cao, vượt trội so với toàn quốc; thành tích học trò giỏi quốc gia trong tốp đầu cả nước.

Công tác bảo vệ và coi sóc sức khỏe quần chúng được tăng cường, đã khôi phục, củng cố và phát triển được màng lưới y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được đầu tư, áp dụng.

Phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ tầng lớp. Tỷ lệ các danh hiệu văn hóa hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Đến nay 100% hộ dân được dùng nước sạch theo quy định; 99,6% hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu đạt chuẩn; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 99,8%. Tỷ lệ nhặt nhạnh chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt khoảng 85%…

Chất lượng các dịch vụ hành chính công được nâng cao; Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư ngay được củng cố, kiện toàn. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh giang san khu vực nông thôn được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh của quần chúng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự tầng lớp.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thơ Tỉnh ủy và đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

chủ toạ UBND tỉnh Hải Dương cũng cho biết, trong thời kì tới, tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển về chất nhằm nâng cao đời sống vật chất và ý thức của người dân nông thôn. thực hành có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xây dựng hạ tầng kinh tế tầng lớp nông thôn đồng bộ và từng bước đương đại, bảo đảm môi trường, phong cảnh nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bên vững.

Phấn đấu đến hết năm 2025 có chí ít: 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (dự định 107 xã); 20% số xã đạt chuẩn NTM gương mẫu (dự kiến 36 xã);  03 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2025 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt chí ít từ 76 -80 triệu đồng/người/năm…

tiếp kiến đối mới tư duy về nông nghiệp, nông thôn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt tình chúc mừng và biểu dương sự nuốm phấn đấu, những thành tích, kết quả đáng kiêu hãnh trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ, chính quyền và quần chúng tỉnh Hải Dương đã đạt được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Nhấn mạnh, Hải Dương là một điểm sáng trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, có khả năng cạnh tranh cao, với nhiều mặt hàng nông sinh sản khẩu ra thị trường thế giới như vải thiều, cà rốt, nhãn, thịt lợn sữa, rau, củ…Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng được thấy diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế – từng lớp càng ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, phong cảnh môi trường được cải thiện ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ phát triển công nghiệp để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Hải Dương cần phát huy kết quả đã đạt được, cổ vũ các tầng lớp quần chúng chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một giàu đẹp, văn minh, đương đại.

Để góp phần cùng cả nước thực hành thành công Chương trình mục tiêu nhà nước xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi. thiết thực cho người dân, Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp chuyện quán triệt và thực hành có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tuổi đến 2030, tầm nhìn 2045.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng nông nghiệp của tỉnh.

Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn – thị thành, liên kết xã, liên huyện; nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng căn bản phục vụ sản xuất và dân sinh. thực hiện tốt công tác quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đổi mới tư duy, chuyển đổi “tư duy sinh sản nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, từ “tìm kiếm thị trường” sang “nghiên cứu thị trường” để hướng tới “nông nghiệp đặt hàng”. tiếp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng vùng vật liệu tập kết gắn với cấp mã vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn cội; phát triển mạnh sản phẩm OCOP…

Thủ tướng cũng lưu ý, cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, nhất là quản lý rác thải, nước thải sinh hoạt, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ; tập trung xử lý ô nhiễm ở làng nghề, bãi tụ hợp chôn lấp… Chú trọng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo tàng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; đảm bảo an ninh và trật tự từng lớp.

phân tách rõ những lợi thế của tỉnh Hải Dương trong vùng, Thủ tướng cho rằng, mỗi địa phương một cách làm khác nhau, nhưng quan trọng là hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị cần đẩy mạnh kết liên vùng, cải thiện môi trường đầu tư kinh dinh, cách tân thủ tục hành chính để lôi cuốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ tương trợ…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thơ Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, Hải Dương là địa phương thứ 5 của cả nước đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm kiêu hãnh của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng. # trong tỉnh; là thành quả đạt được bằng sự chũm phấn đấu trong hơn 10 năm qua.

Đồng chí cũng cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; là quá trình thẳng băng và liên tục. Đảng bộ, chính quyền và dân chúng tỉnh Hải Dương xin hấp thụ những ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ; Hải Dương sẽ tiếp cố gắng phấn đấu kiên tâm hoàn thành xuất sắc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng được nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và quần chúng. # Hải Dương mong muốn tiếp kiến nhận được sự quan hoài lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và sự kết hợp chặt kịp thời của các bộ, ngành trung ương và các tỉnh bạn để Hải Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.