Công nhận TP Hải Dương hoàn tất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Công nhận TP Hải Dương hoàn tất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Công nhận thị thành Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn tất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

14/10/2021  17:07

TP Hải Dương hoàn tất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương có bổn phận công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị thành Hải Dương tiếp chuyện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sinh sản và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

thời kì qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh thành Hải Dương luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của dân chúng đã mang lại những thành tựu to lớn. Đến nay, 100% số xã của đô thị đã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn đô thị khởi sắc, kinh tế phát triển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *