Bí quyết thành công của Chủ tịch Hải Dương – Triệu Thế Hùng

Bí quyết thành công của Chủ tịch Hải Dương – Triệu Thế Hùng

Triệu Thế Hùng (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1971) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, bí thơ Ban Cán sự Đảng, chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh ở Việt Nam là người đứng đầu Ủy ban quần chúng tỉnh, chịu nghĩa vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên trong Ủy ban quần chúng tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban quần chúng. # tỉnh nhằm đảm bảo hệ thống hành chính hoạt động tường từ cấp tỉnh xuống đến cấp chính quyền cơ sở. Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh có thẩm quyền phê duyệt kết quả bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm, điều động, đình chỉ công tác, cất chức của chủ toạ và Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh có thể đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng quần chúng. # cấp huyện.[1] Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh do Hội đồng quần chúng tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.[2] Xuất thân
Triệu Thế Hùng quê quán ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Giáo dục
Giáo dục phổ thông: 12/12
Cử nhân Nghệ thuật
Thạc sĩ Nghệ thuật học
Tiến sĩ Văn hóa học
Phó giáo sư
Cao cấp lí luận chính trị
Sự nghiệp
Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24/12/2006.

Khi lần đầu được trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV vào tháng 5 năm 2016 ông đang giữ chức Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông báo của cơ quan Đảng, làm việc ở Văn phòng Quốc hội Việt Nam, có bằng cao cấp lí luận chính trị.
Tỉnh ủy Hải Dương hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, hay Đảng ủy tỉnh Hải Dương. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Hải Dương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ông đã đắc cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng gồm có tỉnh thành Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, được 310.140 phiếu, đạt tỷ lệ 82,66% số phiếu hợp lệ.[1]

Ông nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nhóm nghị viên hữu hảo Việt Nam – Chile.

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, ông được Ban Bí thư TW Đảng điều động làm Phó bí thơ Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ông được bầu làm Phó bí thơ Tỉnh ủy Hải Dương và được phân công Phó bí thơ túc trực Tỉnh ủy.[2]

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Triệu Thế Hùng, phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức chủ toạ UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.[3]

Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Tại Quyết định 1088/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt y kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *